திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி

ஸ்ரீ : மணவாளமாமுனிகள் அருளிச்செய்த திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி தனியன்கள் அல்லும் பகலும் அனுபவிப்பார் தங்களுக்குச்* சொல்லும் பொருளும் தொகுத்துரைத்தான்* நல்ல மணவாள மாமுனிவன் மாறன் மறைக்குத்* தணவா நூற்றந்தாதிதான். .மன்னுபுகழ்சேர் மணவாளமாமுனிவன்* தன்னருளால் உட்பொருள்கள் தம்முடனே சொன்ன* திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதியாம் தேனை* ஒருவாதருந்து நெஞ்சே! உற்று. ** உயாவே பரன்படியை  உள்ளதெல்லாம் தான் கண்டு* உயர்வேதம் நேர்கொண்டுரைத்து * – மயர்வேதும் வாராமல்  மானிடரை வாழ்விக்கும் மாறன் சொல்* வேராகவே விளையும் வீடு.                                      1. ** வீடு […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.