சரமஶ்லோக ப்ரகரணம்

ஸ்ரீ: அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் அருளிச்செய்த அருளிச்செயல் ரஹஸ்யம்   சரமஶ்லோக ப்ரகரணம் அவதாரிகை மூலமந்த்ர சரமஶ்லோக பௌர்வாபர்யம்                  திருமந்த்ரத்தை நரனுக்கு உபதேஶித்து ( நாச் திரு 2-1 ) நாமமாயிரமேத்த நின்ற நாராயணன் ( சிறிய திருமடல் 74 ) பாரோர் புகழும் வதரியில் நின்றும் ( சிறிய திருமடல் 74 )  வடமதுரையேற வந்து க்ருஷ்ணனான நிலையிலே நரனுடைய அம்ஶமாய். ( பெரியாழ் திரு 1-9-4 )  நம்பிசரணென்று ஶிஷ்யனான […]

திருமந்த்ர ப்ரகரணம்

ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் அழகியமணவாளப்பெருமாள் நாயனார் அருளிச்செய்த அருளிச்செயல் ரஹஸ்யம் தனியன்கள் த்ராவிடாம்நாயஹ்ருதயம் குருபர்வக்ரமாகதம் | ரம்யஜாமாத்ருதேவேந தர்ஶிதம் க்ருஷ்ணஸூநுநா || தலையானவெட்டெழுத்திற் பிறந்து சரணாகதித்தாய் முலையாரமுதில் வளர்ந்தபிரான் முடும்பைக்கதிபன் மலையார் திருப்புயத்தான் மணவாளன் மலரடிக்கே நிலையான நெஞ்சம் பெற்றேயும்பர் வாழ்வு நிலைபெற்றதே. திருமந்த்ர ப்ரகரணம் அவதாரிகை ஆத்மத்ரைவித்யம் ஒரு கடல்துறையிலே படுகிற முத்துமாணிக்கங்களிலே சில ஒளியை யுடையவாய். சில […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.