अष्टश्लोकी – प्रतिवादिभयङ्कराण्णङ्गरार्यविरचितव्याख्या

श्रीमते रामानुजाय नमः ।। श्रीपराशरभट्टार्यविरचिता अष्टश्लोकी प्रतिवादिभयङ्कराण्णङ्गरार्यविरचितव्याख्या वेदान्तदेशिककटाक्षविवृद्धबोधं ।। कान्तोपयन्तृमुनिनः करुणैकपात्रम् । वत्सान्ववायमनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यम् ॥ श्रीपराशरभट्टार्यः श्रीरङ्गेशपुरोहितः । श्रीवत्साङ्कसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेऽस्तु भूयसे ॥ वन्देऽहं घटिकाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिम् । वाधूलकुलदैवं तं सतामनवधिं निधिम् ॥ अखिलचिदचिदीशः श्रीनिवासो दयालुः स्वपदकमलयुग्मप्रापकः संश्रितानाम् । निगमशिखरगम्यो नित्यमव्याजबन्धु- विलसतु मम चित्ते वेङ्कटेशो मुकुन्दः ॥ प्रणम्य देशिकान् सर्वानष्टश्लोक्या यथाश्रुतम् । […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.