Thirukkannangudi


Kshetram Krishnarayanya Kshetram.
Perumal (Lord) Moolavar – Lokanathan , Shyamalameni Perumal. Posture: Thirumugamandalam: Uthsavar: Damaodhara Narayanan.
Thayar(Lakshmi) Moolavar – Lokanayaki Uthsavar: Aravindavalli.
Pushkarni Sravana Pushkarni.
Vimanam Utpala Vimanam.
Sthala Vriksha Magizham ( Vaghula).
Pratyaksham Bruhu, Brahma, Ubarisaravasu, Gautama, Tirumangai Azhwar.
Mangalasasan Tirumangai Azhwar (10) Total – 10 pasurams.
Vishesh In Thayyar Sannidhi the Moolavar and the Uthsavar have identical faces which is unique. Vashishta and other magarishis tied kannan (Krishna) with Bhakti near the sthalavriksha, hence the places is called Tirukannangudi. The sthala vriskha is called kayamaghiz( which does not dry or wither) is at the back of the sannadhi.
Route About 3 kms form keevalur station on the Thanjavur – Nagapatinam route.
error: Content is protected !!