உபதேசரத்தினமாலை

ஶ்ரீ: மணவாள மாமுனிகள் அருளிச்செய்த  உபதேசரத்தினமாலை  தனியன்  (கோயிற் கந்தாடையண்ணன் அருளிச்செய்தது) முன்னந்திருவாய்மொழிப்பிள்ளைதாமுபதேசித்த* நேர் தன்னின்படியைத் தணவாதசொல் மணவாளமுனி* தன்னன்புடன்செய் உபதேசரத்தினமாலை தன்னை* தன்னெஞ்சுதன்னில் தரிப்பவர்தாள்கள்சரண்நமக்கே. **எந்தைதிருவாய்மொழிப்பிள்ளை இன்னருளால் * வந்தஉபதேசமார்க்கத்தைச் – சிந்தைசெய்து* பின்னவரும்கற்க  உபதேசமாய்ப்பேசுகின்றேன்* மன்னியசீர் வெண்பாவில் வைத்து.                           1 கற்றோர்கள்தாமுகப்பர்  கல்விதன்னில்ஆசையுள்ளோர் * பெற்றோமெனஉகந்துபின்புகற்பர்* – மற்றோர்கள்* மாச்சரியத்தால் இகழில் வந்ததென்நெஞ்சே!* இகழ்கை ஆச்சரியமோ தானவர்க்கு.                                    2 **ஆழ்வார்கள்வாழி  அருளிச்செயல்வாழி* தாழ்வாதுமில் குரவர்தாம் வாழி* – ஏழ்பாரும் உய்ய  அவர்கள்உரைத்தவைகள்தாம் வாழி* செய்யமறைதன்னுடனே […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.