भगवद्‌भागवत आचार्य जन्मदिनस्तोत्रम्‌

      SRIVAISHNAVA GURUPARAMPARA भगवद्‌भागवत आचार्य जन्मदिनस्तोत्रम्‌   श्रीमज्जन्मदिनश्लोकाः यावल्लब्धास्तु संग्रहे। भगवद्‌–भागवताचार्य–कृपया तेऽत्र दर्शिताः॥ *****   १ श्रीरङ्गमङ्गळमणिम्‌, करुणानिवासं, २श्रीवेङ्कटाद्रि–शिखरालय–काळमेघम्‌। ३ श्रीहस्तिशैल–शिखरोज्ज्वल–पारिजातं, ४ श्रीशं नमामि शिरसा, ६यदुशैलदीपम्‌॥ – भगवद्रामानुजस्य     भगवद्‌–अधिकरणम्‌ ; अर्चा–प्रकरणम्‌ १. पेरिय–पेरुमाळ्‌–मूलमूर्तिः–श्रीरङ्गनाथः–पंगुनि रोहिणी श्रीरङ्गमंगळमणिः सर्वबन्धविनिर्मोक्षचरमश्लोकोपदेशकः (न्‌) तपस्य-मासि रोहिण्यां तटे सह्यभुवस्‌ स्थिरे। श्रीरङ्गशायिनं वन्दे सेवितं सर्व-देशिकैः। (सूरिभिः) २. पेरियपिराट्टियार्‌ श्रीरङ्गनाच्चियार्‌ मूलमूर्तिः, […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.