मौसलपर्वम् अध्यायः 01-09

श्रीः श्रीमहाभारतम् ||१६ मौसलपर्वम् || 001-अध्यायः वैशम्पायन उवाच|| षट्त्रिंशे त्वथ सम्प्राप्ते वर्षे कौरवनन्दनः | ददर्श विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः ||१|| ववुर्वाताः सनिर्घाता रूक्षाः शर्करवर्षिणः | अपसव्यानि शकुना मण्डलानि प्रचक्रिरे ||२|| प्रत्यगूहुर्महानद्यो दिशो नीहारसंवृताः | उल्काश्चाङ्गारवर्षिण्यः प्रपेतुर्गगनाद्भुवि ||३|| आदित्यो रजसा राजन्समवच्छन्नमण्डलः | विरश्मिरुदये नित्यं कबन्धैः समदृश्यत ||४|| परिवेषाश्च दृश्यन्ते दारुणाः चन्द्रसूर्ययोः | त्रिवर्णाः श्यामरूक्षान्तास्तथा भस्मारुणप्रभाः ||५|| एते […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.