श्रीसुदर्शनशतकम्

अथ श्रीसुदर्शनशतकम् । श्रीमत्सुदर्शनभगवते नमः रङ्गेशविज्ञप्तिकरामयस्य चकार चक्रेशनुतिम् निवृत्तये । समाश्रयेऽहम् वरपूरणीम् यः तम् कूरनारायण नामकम् मुनिम् ॥ अथ ज्वालावर्णनम् सौदर्शन्युज्जिहाना दिशि विदिशि तिरस्कृत्य सावित्रमर्चिः बाह्याबाह्यान्धकारक्षतजगदगदङ्कारभूम्ना स्वधाम्ना । दोःखर्जूदूरगर्जद्विबुधरिपुवधूकण्ठवैकल्यकल्या ज्वाला जाज्वल्यमाना वितरतु भवताम् वीप्सयाऽभीप्सितानि ॥ १ ॥ प्रत्युद्यातम् मयूखैर्नभसि दिनकृतः प्राप्तसेवम् प्रभाभिः भूमौ सौमेरवीभिर्दिवि वरिवसितम् दीप्तिभिर्देवधाम्नाम् । भूयस्यै भूतयेः वः स्फुरतु सकलदिग्भ्रान्तसान्द्रस्फुलिङ्गम् चाक्रम् जाग्रत्प्रतापम् त्रिभुवनविजयव्यग्रमुग्रम् […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.