ஸித்தித்ரயே ஈஶ்வரஸித்தி:

ஶ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

பரமாசார்ய ஶ்ரீமத்யாமுநாசார்ய ஸமநுக்ருஹீதே,

ஸித்தித்ரயே ஈஶ்வரஸித்தி:

2.1 தத்ர கஸ்யசிதேகஸ்ய வஶே விஶ்வம் ப்ரவர்ததே ।இதி ஸாதயிதும் பூர்வம் பூர்வபக்ஷம் ப்ரசக்ஷ்மஹே ।। 1 ।।

2.2 வ்யவஸ்திதமிதஸ்வார்தம் ந தாவதிஹ லௌகிகம் ।ஸாதநம் தேந ஸர்வார்ததஜ்ஜ்ஞாநாதேரஸித்தித: ।। 2 ।।

2.3 ப்ரத்யக்ஷத்வே ததப்யேவம் வித்யமாநைககோசரம் ।பூதாதிகோசரம் நைவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரதிபாதிவத் ।। 3 ।।

2.4 நந்வேகசேதநாதீநம் விவாதாத்யாஸிதம் ஜகத் ।அசேதநேநாரப்தத்வாதரோகஸ்வஶரீரவத் ।। 4 ।।

2.5 ததா ஸர்வார்தநிர்மாணஸாக்ஷாத்கரணகௌஶலம் ।கார்யத்வாதேவ ஜகதஸ்தத்கர்துரநுமீயதாம் ।। 5 ।।

2.6 கிமஸ்ய தஸ்மிந்நாயத்தம் கிம் நு ஜந்மாதவா ஸ்திதி: ।ப்ரவ்ருத்திர்வாऽऽத்யயோஸ்தாவத் ஸாத்யஹீநம் நிதர்ஶநம் ।। 6 ।।

2.7 சேதநாதீநதாமாத்ரஸாதநே ஸித்தஸாத்யதா ।சேதநைர்போக்த்ருபிர்போக்ய: கர்மபிர்ஜந்யதே ஹி ந: ।। 7 ।।

2.8 உபாதாநம் ப்ருதிவ்யாதி யாகதாநாதி ஸாதநம் ।ஸாக்ஷாத்கர்தும் க்ஷமந்தே யத்ஸர்வ ஏவ ச சேதநா: ।। 8 ।।

2.9 கர்மண: ஶக்திரூபம் யதபூர்வாதிபதாஸ்பதம் ।மா பூத்ப்ரத்யக்ஷதா தஸ்ய ஶக்திமத்த்யக்ஷகோசர: ।। 9 ।।

2.10 ஆகமாதவகம்யந்தே விசித்ரா: கர்மஶக்தய: ।தேந கர்மபிராத்மாநா: ஸ்வம் நிர்மிமதாம் ப்ருதக் ।। 10 ।।

2.11 அபி ச-ஸ்வார்தகாருண்யபாவேந வ்யாப்தா: ப்ரேக்ஷாவத: க்ரியா: ।ஈஶ்வரஸ்யோபயாபாவாஜ்ஜக்ஸர்கோ ந யுஜ்யதே ।। 11 ।।

2.12 ஸுகைகதாநம் ஜநயேஜ்ஜகதகருணயா ஸ்ருஜந் ।தத்கர்மாநுவிதாயித்வே ஹீயேதாஸ்ய ஸ்வதந்த்ரதா ।। 12 ।।

2.13 அஸித்தத்வாத்விருத்தத்வாதநைகாந்த்யாச்ச வர்ணிதாத் ।கார்யத்வஹேதோர்ஜகதோ நயதோதிதகர்த்ருதா ।। 13 ।।

2.14 அத்ர ப்ரூமோ ந கார்யத்வம் க்ஷித்யாதௌ ஶக்யநிஹ்நவம் ।ஸபாகத்வாத் க்ரியாவத்த்வாத் மஹத்த்வேநவிஶேஷிதாத் ।। 14 ।।

2.15 தாத்ருஶாதேவ மூர்தத்வாத்பஹ்யப்ரத்யக்ஷதாந்விதாத் ।ஸமாமாந்யவஶேஷத்வாதித்யாதிப்யோ கடாதிவத் ।। 15।।

2.16 ப்ரத்யக்ஷம் தத் ப்ரமேயத்வாத்பதார்தத்வாத்தடாதிவத் ।ஏகேச்சாநுவிதாயீதமசைதந்யாத் ஸ்வதேஹவத் ।। 16 ।।

2.17 ஏகேநாதிஷ்டிதா: கார்யம்-குர்வதே ஸ்ரவசேதநா: ।தேஹஸம்பந்தஸாபேக்ஷகார்யக்ருத்த்வாத் த்வகாதிவத் ।। 17 ।।

2.18 ஏகப்ரதாநபுருஷம் விவாதாத்யாஸிதம் ஜகத் ।சேதநாசேதநாத்மத்வாதேகராஜகதேஶவத் ।। 18 ।।

இதி ஶ்ரீமத்விஶிஷ்டாத்வைதஸித்தாந்தப்ரவர்தநதுரந்தரபரமாசார்ய-ஶ்ரீபகவத்யாமுநமுநிஸமநுக்ருஹீதே ஸித்தித்ரயே ஈஶ்வரஸித்தி:

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.