[highlight_content]

श्रीमद्वरवरमुनि(मणवाळमामुनि) अष्टोत्तरशतनामावळिः

श्रीमद्वरवरमुनि(मणवाळमामुनि) अष्टोत्तरशतनामावळिः

ओं श्रीशैलेशदयापात्राय नमः

ओं धीभक्त्यादिगुणार्णवाय नमः

ओं यतीन्द्रप्रवणाय नमः

ओं रम्यजामातृमुनिशेखराय नमः

ओं तुलामूलावतीर्णाय नमः

ओं श्रीशेषांशकलितोदयाय नमः

ओं सुभगाय नमः

ओं करुणासिन्धवे नमः

ओं सूरिसन्तोषकारकाय नमः

ओं त्रिदण्डपाणये नमः                             १०

ओं काषायचेलाय नमः

ओं धवलविग्रहाय नमः

ओं शिखिने नमः

ओं यज्ञोपवीतिने नमः

ओं श्रीमते नमः

ओं सर्वजगद्गुरवे नमः

ओं दिव्योर्ध्वपुण्ड्रदीप्ताङ्गाय नमः

ओं तुलसीमालिकाञ्चिताय नमः

ओं पुण्डरीकविशालाक्षाय नमः

ओं महते पुरुषपुङ्गवाय नमः                     २०

ओं रङ्गेशमङ्गलार्थिने नमः

ओं रमणीयगुणाकराय नमः

ओं जगदुज्जीवनकराय नमः

ओं जानकीनाथजीवनाय नमः

ओं प्रपन्नचातकाम्भोदाय नमः

ओं परिव्राजकमण्डनाय नमः

ओं श्रीवैष्णवकुलाम्भोजभानवे नमः

ओं आश्रितकल्पकाय नमः

ओं भट्टनाथार्यसेव्याङ्घ्रये नमः

ओं वरदार्यप्रियङ्कराय नमः                      ३०

ओं श्रीवानाचलयोगीन्द्राय नमः

ओं पूज्यपादद्वयाय नमः

ओं अष्टविद्वत्परिवृताय नमः

ओं सर्वसूरिनिषेविताय नमः

ओं लोकपावनचारित्राय नमः

ओं सौम्याय नमः

ओं पापविनाशनाय नमः

ओं श्रीरङ्गनायकीपुण्यपुञ्जाय नमः

ओं सत्त्वनिकेतनाय नमः

ओं जिह्वावदधीशानदासभाग्याय नमः         ४०

ओं फलोदयाय नमः

ओं पराङ्कुशपदाम्भोजाय नमः

ओं भृङ्गाय नमः

ओं कल्याणसागराय नमः

ओं शुचये नमः

ओं भक्तिनिधये नमः

ओं ज्ञानदीप्ताय नमः

ओं वैराग्यभूषणाय नमः

ओं श्रीरङ्गनिलयाय नमः

ओं सर्ववेदान्तपारगाय नमः                       ५०

ओं सर्वज्ञमौळये नमः

ओं सारज्ञाय नमः

ओं स्पष्टवाक्यशिखामणये नमः

ओं शठारिशतगाधाकृते नमः

ओं द्राविडाम्नायवर्धनाय नमः

ओं रहस्यगीतिव्याख्यानपञ्चकस्य प्रकाशकाय नमः

ओं पूर्वाचार्योपदेशादिरत्नमालाप्रदायकाय नमः

ओं व्याख्यातजगदाचार्यप्रबन्धाय नमः

ओं वैदिकोत्तमाय नमः

ओं सर्वसंशयविच्छेत्रे नमः                         ६०

ओं विशिष्टाद्वैतपालकाय नमः

ओं श्रीरामानुजसम्बन्धदायकाय नमः

ओं श्रीविधायकाय नमः

ओं रामानुजार्यपारम्यस्थापकाय नमः

ओं तत्त्वदीपकाय नमः

ओं श्रीमातृगुरुवर्याप्तस्वाचार्यहृदयार्थकाय नमः

ओं वण्शठारिमुखप्राप्ताय प्राप्तपर्यायभाष्यकृते नमः

ओं रङ्गनाथकृपालब्धमहामुन्यभिधानकाय नमः

ओं मृदवे नमः

ओं सर्वसमाय नमः                                  ७०

ओं शान्ताय नमः

ओं दान्ताय नमः

ओं स्वामिने नमः

ओं वत्सलाय नमः

ओं शेषिणे नमः

ओं सुशीलाय नमः

ओं सुश्लोकाय नमः

ओं सुभाषिणे नमः

ओं मोक्षदायकाय नमः

ओं हितवादिने नमः                         ८०

ओं हितकराय नमः

ओं प्रियवादिने नमः

ओं प्रियङ्कराय नमः

ओं सुलभाय नमः

ओं सिद्धधर्माभिरक्षकाय नमः

ओं देशिकोत्तमाय नमः

ओं श्रीरङ्गनायकाचार्याय नमः

ओं सेवकाव्याजबान्धवाय नमः

ओं मन्त्ररत्नैकनिष्णाताय नमः

ओं मन्त्रसारतमार्थविदे नमः                       ९०

ओं बदरीतापसोद्गीतश्लोकाय नमः

ओं सुश्लोकवन्दिताय नमः

ओं अस्तोकमहिम्ने नमः

ओं लोकप्रकाशाय नमः

ओं लोकजीवनाय नमः

ओं गोदापदाब्जसद्भक्ताय नमः

ओं कुशलिने नमः

ओं कोविदप्रियाय नमः

ओं सर्वपूर्वोत्तराचार्यसुधासागरचन्द्रमसे नमः

ओं वेदान्तगुरुसारज्ञाय नमः                       १००

ओं वादिभीकरवन्दिताय नमः

ओं पूर्णचन्द्रप्रभासान्द्राय नमः

ओं पूर्णचन्द्रप्रभासान्द्राय नमः

ओं पूर्णकामाय नमः

ओं पुराणविदे नमः

ओं देवदेवप्रियाय नमः

ओं दिव्यप्रभावाय नमः

ओं दीनशेवधये नमः

ओं सत्यवाचे नमः

ओं दक्षिणकलारक्षकाय नमः                      ११०

ओं कलिनाशकाय नमः

ओं प्रापकाय नमः

ओं प्राप्यभूताय नमः

ओं प्रज्ञावते नमः

ओं प्रतिभाकराय नमः

ओं अर्थपञ्चकयाथात्म्यदायिने नमः

ओं दास्यामृतप्रदाय नमः

ओं श्रीनृसिंहार्यसंसेव्याय नमः

ओं सर्वमङ्गळविग्रहाय नमः

ओं श्रीमते सौम्यजामात्रे नमः                     १२०

ओं महामुनये नमः

ओं श्रीमद्वरवरमुनये नमः

***********

Languages

Related Parts

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.