रामानुज चतुश्लोकी

रामानुज चतुश्लोकी

श्रीमद्रामानुजाचार्यश्रीपादांभोरुहद्वयम्

सदुत्तमाङ्गसन्धार्यम् अनन्तार्यमहं भजे ।।

अनिशं भजतामनन्यभाजां

चरणांभोरुहमादरेण पुंसाम् ।

वितरन्निभृतं विभूतियुग्मं

जय रामानुज रङ्गधाम्नि नित्यम् ।। (१)

श्रुतिषु स्मृतिषु प्रमाणतत्त्वं

कृपयालोक्य विशुद्धया हि बुद्ध्या ।

आकरोः किल दिव्यभाष्यरत्नं

जय रामानुज शेषशैलशृङ्गे ।। (२)

मलिनान् विमतांस्त्वदीयसूक्तिः

कुलिशीभूय कुदृष्टिभिस्समेतान् ।

शकलीकुरुते विपक्षवृत्तान्

जय रामानुज हस्तिधाम्नि नित्यम् ।। (३)

जय मायिमतान्धकारभानो

जय बाह्य प्रमुखाटवीकृशानो ।

जय संश्रितसिन्धुशीतभानो

जय रामानुज यादवाद्रिशृङ्गे ।। (४)

रामानुजचतुश्लोकीं यः पठेन्नियतस्सदा ।

प्राप्नुयात् परमां भक्तिं यतिराज पदाब्जयोः ।। (५)

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.