श्रीरामानुज अष्टोत्तरशतनामावळी

श्रीरामानुज अष्टोत्तरशतनामावळी(ळिः)

ओं श्रीरामानुजाय नमः

ओं पुष्कराक्षाय नमः

ओं यतीन्द्राय नमः

ओं करुणाकराय नमः

ओं कान्तिमत्यात्मजाय नमः

ओं श्रीमते नमः

ओं लीलामानुषविग्रहाय नमः

ओं सर्वशास्त्रार्थतत्वज्ञाय नमः

ओं सर्वज्ञाय नमः

ओं सज्जनप्रियाय नमः                                     १०

ओं नारायणकृपापात्राय नमः

ओं श्रीभूतपुरनायकाय नमः

ओं अनघाय नमः

ओं भक्तमन्दाराय नमः

ओं केशवानन्दवर्धनाय नमः

ओं काञ्चीपूर्णप्रियसखाय नमः

ओं प्रणतार्तिविनाशकाय नमः

ओं पुण्यसङ्कीर्तनाय नमः

ओं पुण्याय नमः

ओं ब्रह्मराक्षसमोचकाय नमः                              २०

ओं यादवापादितापार्थवृक्षच्छेदकुठारकाय नमः

ओं अमोघाय नमः

ओं लक्ष्मणमुनये नमः

ओं शारदाशोकनाशनाय नमः

ओं निरन्तरजनाज्ञाननिर्मोचनविचक्षणाय नमः

ओं वेदान्तद्वयसारज्ञाय नमः

ओं वरदाम्बुप्रदायकाय नमः

ओं परेङ्गितज्ञाय नमः

ओं नीतिज्ञाय नमः

ओं यामुनाङ्गुलिमोचकाय नमः                          ३०

ओं देवराजघृणालब्धषड्वाक्यार्थमहोदधये नमः

ओं पूर्णार्यलब्धसन्मन्त्राय नमः

ओं शौरिपादाब्जषट्पदाय नमः

ओं त्रिदण्डधारिणे नमः

ओं ब्रह्मज्ञाय नमः

ओं ब्रह्मध्यानपरायणाय नमः

ओं रङ्गेशकैङ्कर्यरताय नमः

ओं विभूतिद्वयनायकाय नमः

ओं गोष्ठीपूर्णकृपालब्धमन्त्रराजप्रकाशकाय नमः

ओं वररङ्गानुकम्पात्तद्राविडाम्नायपारगाय नमः       ४०

ओं मालाधरार्यसुज्ञातद्राविडाम्नायतत्वधिये नमः

ओं चतुस्सप्ततिशिष्याढ्याय नमः

ओं पञ्चाचार्यपदाश्रिताय नमः

ओं प्रपीतविषतीर्थाम्बुप्रकटीकृतवैभवाय नमः

ओं प्रणतार्तिहराचार्यदत्तभिक्षैकभोजनाय नमः

ओं पवित्रीकृतकूरेशाय नमः

ओं भागिनेयत्रिदण्डकाय नमः

ओं कूरेशदाशरथ्यादिचरमार्थप्रदायकाय नमः

ओं रङ्गेशवेङ्कटेशादिप्रकटीकृतवैभवाय नमः

ओं देवराजार्चनरताय नमः                        ५०

ओं मूकमुक्तिप्रदायकाय नमः

ओं यज्ञमूर्तिप्रतिष्ठात्रे नमः

ओं मन्नाथाय नमः

ओं धरणीधराय नमः

ओं वरदाचार्यसद्भक्ताय नमः

ओं यज्ञेशार्तिविनाशकाय नमः

ओं अनन्ताभीष्टफलदाय नमः

ओं विठलेशप्रपूजिताय नमः

ओं श्रीशैलपूर्णकरुणालब्धरामायणार्थकाय नमः

ओं प्रपत्तिधर्मैकरताय नमः                         ६०

ओं गोविन्दार्यप्रियानुजाय नमः

ओं व्याससूत्रार्थतत्त्वज्ञाय नमः

ओं बोधायनमतानुगाय नमः

ओं श्रीभाष्यादिमहाग्रन्थकारकाय नमः

ओं कलिनाशनाय नमः

ओं अद्वैतमतविच्छेत्रे नमः

ओं विशिष्टाद्वैतपालकाय नमः

ओं कुरङ्गनगरीपूर्णमन्त्ररत्नोपदेशकाय नमः

ओं विनाशिताखिलमताय नमः

ओं शेषीकृतरमापतये नमः                         ७०

ओं पुत्रीकृतशठारातये नमः

ओं शठजिदृणमोचकाय नमः

ओं भाषादत्तहयग्रीवाय नमः

ओं भाष्यकाराय नमः

ओं महायशसे नमः

ओं पवित्रीकृतभूभागाय नमः

ओं कूर्मनाथप्रकाशकाय नमः

ओं श्रीवेङ्कटाचलाधीशशङ्खचक्रप्रदायकाय नमः

ओं श्रीवेङ्कटेशश्वशुराय नमः

ओं श्रीरमासखदेशिकाय नमः                             ८०

ओं कृपामात्रप्रसन्नार्याय नमः

ओं गोपिकामोक्षदायकाय नमः

ओं समीचीनार्यसच्छिष्यसत्कृताय नमः

ओं वैष्णवप्रियाय नमः

ओं क्रिमिकण्ठनृपध्वंसिने नमः

ओं सर्वमन्त्रमहोदधये नमः

ओं अङ्गीकृतान्ध्रपूर्णाय नमः

ओं सालग्रामप्रतिष्ठिताय नमः

ओं श्रीभक्तग्रामपूर्णेशाय नमः

ओं विष्णुवर्धनरक्षकाय नमः                               ९०

ओं बौद्धध्वान्तसहस्रांशवे नमः

ओं शेषरूपप्रदर्शकाय नमः

ओं नगरीकृतवेदाद्रये नमः

ओं दिल्लीश्वरसमर्चिताय नमः

ओं नारायणप्रतिष्ठात्रे नमः

ओं सम्पत्पुत्रविमोचकाय नमः

ओं सम्पत्कुमारजनकाय नमः

ओं साधुलोकशिखामणये नमः

ओं सुप्रतिष्ठितगोविन्दराजाय नमः

ओं पूर्णमनोरथाय नमः                                     १००

ओं गोदाग्रजाय नमः

ओं दिग्विजेत्रे नमः

ओं गोदाभीष्टप्रपूरकाय नमः

ओं सर्वसंशयविच्छेत्रे नमः

ओं विष्णुलोकप्रदायकाय नमः

ओं अव्याहतमहद्वर्त्मने नमः

ओं यतिराजाय नमः

ओं जगद्गुरवे नमः                                          १०८

ओं श्रीमते रामानुजाय नमः

*************

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.